14 de gen. 2019

QUID TU FACIS???
BARCINO ORIENS

Grup de Reconstrucció, Recreació i Divulgació Històrica Romana
Reconstruction, Receenactment and Outreach of the Ancient Rome Group


Divulgació Històrica Romana. Ofertem Xerrades, Cursets, Tallers, Recreacions Històriques a Universitats, Escoles, Museus, Jaciments Arqueològics, Associacions Culturals, Ajuntaments...

Outreach of the Ancient Rome. We offer Talks, Courses, Workshops, Historical Reenactments at the University, High Schools, Colleges, Museums, Archaeological Sites, Cultural Associations, Local Councils.

Vinculats a l'Escola Joan Pelegrí Linked to the Joan Pelegrí High School.

Contacte / Contact
📧 barcinooriens@barcinooriens.cat

9 de gen. 2019Olimpíada Jove
UAB - Barcelona
8 de febrer de 2019 de 9 a 14 h.
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB 

31 de des. 2018

Felix sit annus novus
MMDCCLXXII
Ab Urbe Condita!
Bon Any Nou!
Happy New Year!
Feliz Año Nuevo!
Ein Gutes Neues Jahr!
Urte Berri On!
Felice Anno Nuovo!
Новым Годом!
Sretna Nova Godina!

Bonne Année!

  

21 de des. 2018


Barcino Oriens

Us Desitgem / We Wish You / Os Deseamos

Felix Solstitivm - Dies Natalis Solis Invicti

Io Saturnalia! Ave Sol Invictus!


Barcino

19 de des. 2018

Avançament del calendari
de Recreacions Històriques de l'antiga Roma
per a la temporada 2018-2019

Dominae et Ancillae
Ornatrices Barcinonenses
Lvdvs Gladiatorivs Imperialis Barcinonensis
Legio Secunda Traiana Fortis
Collegium Lictorum Barcinonum


#RecreacióHistòrica
#BarcinoOriens
#Barcino