QUI SOM BARCINO ORIENS?


"Barcino Oriens" 
Grup de Recreació i Reconstrucció Històrica Romana

 Recreació, Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana

“BARCINO ORIENS” és un Grup de Recreació, Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana que s’ha creat a l’Escola Joan Pelegrí i ha iniciat el seu viatge en el temps l’any 2009 per iniciativa d’aquells que estem vinculats directament a la matèria de Llatí i Cultura Clàssica del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.
En aquests moments formem part de les entitats que acull la Fundació Cultural Hostafrancs (FCH). El seu Patronat va considerar d’acceptar la nostra proposta d’adhesió atesa la significativa marca cultural que va valorar en el nostre projecte i, per aquest motiu,  de la mateixa manera que en l'Escola, confia en nosaltres per a la divulgació de la cultura i, en concret, de la nostra cultura romana com a fonament de la nostra civilització.


Els Grups i les Jornades de Recreació i Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana pretenen divulgar el coneixement de la història antiga romana fent que tothom pugui veure, sentir i tocar. “Veure” vol dir presentar activitats que ens acostin a la realitat del món antic romà. “Sentir” significa mostrar cada reconstrucció històrica de la manera més propera a l'interlocutor perquè desenvolupi l’empatia històrica a bastament. I “Tocar” és fer realitat els objectes, imatges, eines, vestits i realitats diverses de l’antiguitat per acostar-los a l’espectador. La Recreació i Reconstrucció Històrica té com a finalitat, doncs, vincular de forma directa, atractiva i emotiva la nostra realitat a la del nostres orígens.


Aquests Grups i les Jornades que s’organitzen al voltant de la seva tasca intenten aconseguir totes aquestes idees presentant el Món Clàssic Romà amb una perspectiva tant dinàmica com divertida i amb una forma didàctica i propera, amb l’objectiu de fer seva la màxima llatina del “Docere et delectare” (ensenyar i gaudir, ensenyar i fer que qui aprèn es diverteixi, s’ho passi bé, tant o més que aquell qui ensenya).Ara bé, això no “No és una festa de disfresses”.

Totes les activitats, totes les reconstruccions i posades en escena que s’organitzen, totes les peces i motius que es creen, es presenten amb fidelitat, rigor i, també, amb un bon nivell acadèmic especialitzat.

Amb aquesta idea, Barcino Oriens es va presentar als altres grups de reconstrucció històrica, als promotors de les Jornades Romanes de Badalona, la Magna Celebratio Baetulonensis, i de Tarragona, la Tarraco Viva, per tal que sabessin de la nostra existència. També es van establir contactes amb el Museu de Badalona i amb la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC).Fruit d’aquests contactes, el MAC ens va proposar començar a col·laborar amb ells en el Cicle de Conferències “Cicerone” que l’any 2010 tractaven sobre l’”Alimentació al Món Clàssic”. En una de les ponències es va explicar com eren els Conuiuium o banquets romans. És aquí on els experts conferenciants universitaris van comptar amb la nostra col·laboració per portar a terme una recreació històrica sobre com era un banquet i que els assistents puguin “veure”, “sentir” i “tocar” de lluny, però, com era un esdeveniment d’aquest tipus. D’ençà d’aquell any el MAC compta amb nosaltres per a diverses col·laboracions i per a la Nit dels Museus (a mitjans de maig) per recrear el món romà en qualsevol aspecte que es plantegi.

I des de l’any 2012 col·laborem a la  Magna Celebratio Baetulonensis, portant a terme espectacles de recreació i reconstrucció històrica d’àmbit civil: religió, política, la cura del cos i la perruqueria,...  En aquest sentit, hem obert tres noves línies d’investigació: una d’àmbit militar, amb la creació del grup Legio II Traiana Fortis - Cohors I Barcinonum , i una altra al voltant de l’estudi de l’Ars dimicandi (l’art del combat o gladiatura) amb la creació del grup de gladiadors Ludus Gladiatorius Barcinonensis, i la tercera, les Ornatrices Barcinonensis, en l'àmbit de la cosmètica i la perruqeria. 


I Barcino Oriens, com esteu llegint, és un grup molt jove que comença la seva trajectòria des de la base però amb il·lusió i idees. Buscarem, però, la manera d’aprendre dels altres grups ja consolidats i de solvència coneguda per poder desenvolupar els objectius amb el màxim rigor dins de les nostres possibilitats. El grup està obert a la participació de tots aquells que estimin la Cultura Clàssica Romana o vulguin amb la seva participació en el projecte, esmerçant-hi ganes i esforç, aprendre “de romans” tot gaudint i coneixent coses noves i diferents.

Ara com ara, el grup el formem 46 “romans de Barcino”. I esperem ben aviat moltes altres incorporacions de nous alumnes, però també de professors, mestres i personal de l’Escola i la FCH,  així com de qui senti el repte de col·laborar en la divulgació històrica que el grup persegueix.


Però tot costa molts diners... Hem començat des de zero, literalment. Com gairebé tots els grups que inicien el seu itinerari pel món antic, la bona voluntat, la il·lusió i les ganes de participar-hi fan que les primeres despeses econòmiques corrin a càrrec dels seus membres. Atesa aquesta situació, el nostre grup haurà de cercar suport econòmic, subvencions i patrocinadors que permetin desenvolupar les tasques i els objectius proposats per a un futur immediat.

Des d’un altre punt de vista, cal fer esment del fet que molts dels membres del grup són alumnes de Batxillerat i, concretament, de la matèria de Llatí. Per poder fer que la seva participació en el Grup i la tasca acadèmica estiguessin ben encaixades hem vinculat els projectes de recreació històrica directament amb els continguts de la matèria de Llatí  i  de Cultura Clàssica perquè així es converteixi en una forma diferent però plenament vàlida per consolidar tot allò que hem treballat a classe i ampliarem en el futur.
Això no significa que per pertànyer al grup s’hagi de cursar la matèria de Llatí o desenvolupar el Treball de Recerca al voltant de temes de Cultura Clàssica. Com abans hem comentat, un dels nostres objectius és donar cabuda a tots els interessats en el Món Clàssic Romà des de qualsevol perspectiva o punt de vista d’investigació: científic, tecnològic, esportiu, social, històric, polític, mèdic, artístic, teatral, literari, musical, antropològic, militar, biològic, químic... Però sempre amb rigor, serietat, fiabilitat i academicisme.
Barcino Oriens és el primer Grup de Recreació, Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana de Barcelona. Nascut de l’Escola Joan Pelegrí  i de la FCH. Col·laborador del Museu d’Arqueologia de Catalunya i del Museu d'Història de Catalunya. Té el suport d’altres grups consolidats com Thaleia i el Projecte Fènix de Tarragona o de l’ Associació Reconstrucció Històrica de Badalona i de professors universitaris com el Dr. Fernando Quesada, o del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya... Són aquests uns fets que ens animen a no defallir i encara que la tasca pot ser feixuga i fatigosa, com ens assenyala Magí Seritjol, de Tarraco Viva, val la pena per la recompensa que n’obtenim: la satisfacció de fer les coses ben fetes, de posar-hi il·lusió i esforç, i, evidentment, de donar a conèixer allò que a nosaltres ens atrau infinitament.
Tot plegat ha impulsat Barcino Oriens a engegar les jornades romanes de Barcelona que s’anomenen Barcino·Colonia·Romae i que es celebren durant la primera quinzena de juny a Hostafrancs.
D’aquesta manera us convidem a tots aquells que pugueu estar-hi interessats a posar-vos en contacte amb Barcino Oriens per afegir-vos al “repte de la recreació i reconstrucció històrica”, una forma divertida i acadèmica de submergir-nos en la nostra història.
Barcino Oriens    
www.barcinooriens.cat
barcinooriens@barcinooriens.cat  
barcinocoloniaromae.barcinooriens.cat
https://www.facebook.com/barcinooriens/ Tríptic 2011

"Barcino Oriens" 
Grup de Recreació i Reconstrucció Històrica Romana


Recreació i Reconstrucció Històrica Romana
“BARCINO ORIENS” és un nou Grup de Recreació, Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana que s’ha creat a l’Escola Joan Pelegrí i ha iniciat el seu viatge en el temps l’any 2009 per iniciativa d’aquells que estem vinculats directament a la matèria de Llatí i Cultura Clàssica del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.
En aquests moments formem part de les entitats que acull la Fundació Cultural Hostafrancs (FCH). El seu Patronat va considerar d’acceptar la nostra proposta d’adhesió atesa la significativa marca cultural que va valorar en el nostre projecte i, per aquest motiu,  de la mateixa manera que en l'Escola, confia en nosaltres per a la divulgació de la cultura i, en concret, de la nostra cultura romana com a fonament de la nostra civilització.
Els Grups i les Jornades de Recreació i Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana pretenen divulgar el coneixement de la història antiga romana fent que tothom pugui veure, sentir i tocar“Veure” vol dir presentar activitats que ens acostin a la realitat del món antic romà. “Sentir” significa mostrar cada reconstrucció històrica de la manera més propera a l'interlocutor perquè desenvolupi l’empatia històrica a bastament. I “Tocar” és fer realitat els objectes, imatges, eines, vestits i realitats diverses de l’antiguitat per acostar-los a l’espectador. La Recreació i Reconstrucció Històrica té com a finalitat, doncs, vincular de forma directa, atractiva i emotiva la nostra realitat a la del nostres orígens.
Aquests Grups i les Jornades que s’organitzen al voltant de la seva tasca intenten aconseguir totes aquestes idees presentant el Món Clàssic Romà amb una perspectiva tant dinàmica com divertida i amb una forma didàctica i propera, amb l’objectiu de fer seva la màxima llatina del “Docere et delectare” (ensenyar i gaudir, ensenyar i fer que qui aprèn es diverteixi, s’ho passi bé, tant o més que aquell qui ensenya).Ara bé, això no “No és una festa de disfresses”.
Totes les activitats, totes les reconstruccions i posades en escena que s’organitzen, totes les peces i motius que es creen, es presenten amb fidelitat, rigor i, també, amb un bon nivell acadèmic especialitzat.
En aquest sentit, el nostre grup Barcino Oriens ha començat per recrear el vestuari, tant per a dones com per a homes, amb el qual es veuen representades les classes socials romanes de la Barcino de l’època de màxim esplendor de la ciutat. Com és evident el vestuari reflecteix la recerca que prèviament s’ha portat a terme per acostar-nos tant com sigui possible a la manera com anaven vestits els ciutadans romans en aquelles històriques dates.
Amb aquesta idea, Barcino Oriens es va presentar als altres grups de reconstrucció històrica, als promotors de les Jornades Romanes de Badalona, la Magna Celebratio Baetulonensis, i de Tarragona, la Tarraco Viva, per tal que sabessin de la nostra existència. També es van establir contactes amb el Museu de Badalona i amb la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC).

Fruit d’aquests contactes, el MAC ens va proposar començar a col·laborar amb ells en el Cicle de Conferències “Cicerone” que tractaven sobre l’”Alimentació al Món Clàssic”. En una de les ponències (el passat 8 d’abril de 2010, 19’00 h., al MAC), es va explicar com eren els Conuiuium o banquets romans. És aquí on els experts conferenciants universitaris vam comptar amb la nostra col·laboració per portar a terme una recreació històrica sobre com era un banquet i que els assistents puguin “veure”, “sentir” i “tocar” de lluny, però, com era un banquet. Aquest any 2011 el MAC compta amb nosaltres per a la Nit dels Museus (14 de maig) on tornarem a posar en escena la recreació del nostre Conuiuium tot emmarcant-lo en l’exposició sobre el vidre al llarg de la història que el Museu exhibeix.

Barcino Oriens, com esteu llegint, és un grup de nova creació que comença la seva trajectòria des de la base, sense cap experiència, però amb il·lusió i idees. Buscarem, però, la manera d’aprendre dels altres grups ja consolidats i de solvència coneguda, com els abans esmentats, per poder desenvolupar els objectius amb el màxim rigor dins de les nostres possibilitats. El grup està obert a la participació de tots aquells que estimin la Cultura Clàssica Romana o vulguin amb la seva participació en el projecte, esmerçant-hi ganes i esforç, aprendre “de romans” tot gaudint i coneixent coses noves i diferents.

Ara com ara, el grup el formem 30 “romans de Barcino”. I esperem ben aviat moltes altres incorporacions de nous alumnes, però també de professors, mestres i personal de l’Escola i la FCH que senti el repte de col·laborar en la divulgació històrica que el grup persegueix.

Però tot costa molts diners... Hem començat des de zero, literalment. Com gairebé tots els grups que inicien el seu itinerari pel món antic, la bona voluntat, la il·lusió i les ganes de participar-hi fan que les primeres despeses econòmiques corrin a càrrec dels seus membres. Atesa aquesta situació, el nostre grup haurà de cercar suport econòmic, subvencions i patrocinadors que permetin desenvolupar les tasques i els objectius proposats per a un futur immediat.

Des d’un altre punt de vista, cal fer esment del fet que molts dels membres del grup són alumnes de Batxillerat i, concretament, de la matèria de Llatí. Per poder fer que la seva participació en el Grup i la tasca acadèmica estiguessin ben encaixades hem vinculat els projectes de recreació històrica directament amb els continguts de la matèria de Llatí i Cultura Clàssica perquè així es converteixi en una forma diferent però plenament vàlida per consolidar tot allò que hem treballat a classe i ampliarem en el futur.

Això no significa que per pertànyer al grup s’hagi de cursar la matèria de Llatí o desenvolupar el Treball de Recerca al voltant de temes de Cultura Clàssica. Com abans hem comentat, un dels nostres objectius és donar cabuda a tots els interessats en el Món Clàssic Romà des de qualsevol perspectiva o punt de vista d’investigació: científic, tecnològic, esportiu, social, històric, polític, mèdic, artístic, teatral, literari, musical, antropològic, militar, biològic, químic... Però sempre amb rigor, serietat, fiabilitat i academicisme.

Barcino Oriens és el primer Grup de Recreació, Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana de Barcelona. Nascut de l’Escola Joan Pelegrí  i de la FCH. Col·laborador del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Té el suport d’altres grups consolidats com Thaleia i el Projecte Fènix de Tarragona o de l’ Associació Cultural Hispània Romana de Barcelona i de professors universitaris com el Dr. Fernando Quesada, o del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya... Són aquests uns fets que ens animen a no defallir i encara que la tasca pot ser feixuga i fatigosa, com ens assenyala Magí Seritjol, de Tarraco Viva, val la pena per la recompensa que n’obtenim: la satisfacció de fer les coses ben fetes, de posar-hi il·lusió i esforç, i, evidentment, de donar a conèixer allò que a nosaltres ens atrau infinitament.

Tot plegat ha impulsat Barcino Oriens a engegar un nou projecte: les primeres jornades romanes de Barcelona que s’anomenen Barcino·Colonia·Romae i que s’han celebrat del 14 al 19 de juny de 2011 a Hostafrancs amb el ple reconeixement de tots els implicats i assistents.

D’aquesta manera us convidem a tots aquells que pugueu estar-hi interessats a posar-vos en contacte amb Barcino Oriens per afegir-vos al “repte de la recreació i reconstrucció històrica”, una forma divertida i acadèmica de submergir-nos en la nostra història.Barcino Oriens  
www.barcinooriens.cat
barcinooriens@barcinooriens.cat  
info@barcinooriens.cat
barcinocoloniaromae.barcinooriens.cat

Ricard Llop Altés
Director de Barcino Oriens Grup de Recreació i Reconstrucció Històrica Romana de la Fundació Cultural Hostafrancs.
Professor de Llatí i Cultura Clàssica de l’Escola Joan Pelegrí.
Membre de la Junta de l’Associació de Comerciants Creu Coberta.Primer article de Presentació del Grup. Setembre de 2009

FOTO DE GRUP


“BARCINO ORIENS” és un nou Grup de Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana que s’ha creat a l’Escola Joan Pelegrí i ha iniciat el seu viatge en el temps l’any 2009 per iniciativa d’aquells que estem vinculats directament a la matèria de Llatí i Cultura Clàssica del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials. En aquests moments formem part de les entitats que acull la Fundació Cultural Hostafrancs (FCH). 
 • Els grups i les jornades de Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana pretenen divulgar el coneixement de la història antiga romana fent que tothom pugui veure, sentir i tocar. “Veure” vol dir presentar activitats que ens acostin a la realitat del món antic romà. “Sentir” significa mostrar cada reconstrucció històrica de la manera més propera a l'interlocutor perquè desenvolupi l’empatia històrica a bastament. I “Tocar” és fer realitat els objectes, imatges, eines, vestits i realitats diverses de l’antiguitat per acostar-los a l’espectador.
  L’època que reviurem i presentarem a partir de les reconstruccions del nostre Grup serà Alt Imperial, a cavall dels segles I-II dC. coincidint amb l’època Flàvia i l’inici de l’Antonina, ja que és en aquest moment quan podem veure el floriment i la consolidació de la ciutat i la societat de Barcino. Època que coincideix amb el moment d’esplendor deTarraco i la seva monumentalització com a capital de la província Tarraconensis.
  La Recreació Històrica vol donar vida al passat en els nostres dies i així posar a l’abast de tothom la Cultura Clàssica Romana. Com ja vam demostrar en l’article “La Cultura Clàssica i el Llatí al segle XXI o el Llatí també serveix per dir ‘t’estimo’” (número 38 de la revista Calaix de Sastre), la cultura romana és l’essència i les arrels de la nostra civilització, la qual, òbviament, té una pervivència real en els nostres dies. Recordem que majoritàriament totes les coses que utilitzem ja les van inventar els romans -des de les pinces de les celles a les mines antipersones-, que és present en l’Art, el Dret, el Menjar (la Dieta mediterrània), el Reciclatge, la Globalització i, fonamentalment, en la Llengua... D’altra banda, també ens ensenya aquells Valors que tant necessita la societat actual, entre d’altres: Auctoritas, Dignitas, Honestas, Concordia, Disciplina, Humanitas, Libertas, Industria, Iustitia..., Valors que nosaltres, ciutadans de ple dret, esperem de trobar en la societat actual i que des de l’Escola i des de Casa volem transmetre als nostres alumnes i fills i es transformen, entre d’altres, en Educació, Convivència, Confiança, Tolerància, Solidaritat...
  La Reconstrucció Històrica té com a finalitat, doncs, vincular de forma directa, atractiva i emotiva la nostra realitat a la del nostres orígens.
  Aquests Grups i les Jornades que s’organitzen al voltant de la seva tasca intenten aconseguir totes aquestes idees presentant el Món Clàssic Romà amb una perspectiva tant dinàmica com divertida i amb una forma didàctica i propera, amb l’objectiu de fer seva la màxima llatina del “Docere et delectare” (ensenyar i gaudir, ensenyar i fer que qui aprèn es diverteixi, s’ho passi bé, tant o més que aquell qui ensenya).
  Ara bé, això no “No és una festa de disfresses”.
  Totes les activitats, totes les reconstruccions i posades en escena que s’organitzen, totes les peces i motius que es creen, es presenten amb fidelitat, rigor i, també, amb un alt nivell acadèmic especialitzat.
  Les activitats que organitzen els Grups a les Jornades per a la divulgació de la Cultura Clàssica Romana són, per exemple, presentar la Legio o Exercitus, que no només va ser una eficient eina de conquesta sinó que també l’hem de considerar com un gran motor de desenvolupament. Les activitats de la vida quotidiana, laVita romanorum: des de l’escola a la venda d’esclaus passant per la perruqueria o les festes més significatives: la Lustratio o la imposició del nom, la cerimònia de Salutatio, els jocs per als nens... Les activitats d’oci: les Lluites de Gladiadors, el Teatre, els Sopars, les Curses de carros (quadrigues, bigues...), els Jocs per a nens... La fabricació de productes: forja, ceràmica, teixits, mosaics, encunyació de moneda... La religió i les supersticions, la màgia. La música i la medicina, etc.
  En aquest sentit, el nostre grup Barcino Oriens ha començat per recrear el vestuari, tant per a dones com per a homes, amb el qual es veuen representades les classes socials romanes de la Barcino de l’època de màxim esplendor de la ciutat. Com és evident el vestuari reflecteix la recerca que prèviament s’ha portat a terme per acostar-nos tant com sigui possible a la manera com anaven vestits els ciutadans romans en aquelles històriques dates.
  També hem hagut de pensar quin seria el nostre primer motiu a recrear a fi que ens mostrés algun moment de laVita romanorum abans esmentada. I el viatge de fi de curs a Itàlia que vam fer els membres del Grup de 2n de Batxillerat ens en va donar la resposta: en veure la processó augusta de l’Ara Pacis a Roma, ens vam veure tots reflectits en aquell acte tan important, solemne, que no només es desenvolupa en aquell moment de la història romana, sinó que és un fet quotidià que acompanya qualsevol acte públic o religiós: una Pompa, una desfilada o processó ritual per commemorar un fet.
  Així doncs, vam posar-nos a investigar i a definir com seria la nostra Pompa Sacra, la nostra primera reconstrucció històrica. Ja la tenim en paper i ara, a poc a poc, l’anem transportant a la realitat: creant els estris, posant ordre als personatges, cercant tot l’atrezzo que ens cal per acostar-nos al màxim a com era en època romana. I esperem ben aviat poder-vos anunciar la posada en escena de l’acte perquè pugueu veure el nostre primer, humil i sense pretensions treball.
  Com podeu anar veient, els Grups de Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana, després d'una àmplia i rigorosa documentació, reconstrueixen amb el màxim de fidelitat possible objectes arqueològics, cerimònies, batalles, etc. I gràcies a la seriositat de les seves reconstruccions, esdevenen una eina molt valuosa per a la divulgació històrica i col·laboren habitualment amb museus, monuments, llocs històrics i jaciments arqueològics.
  Amb aquesta idea, Barcino Oriens es va presentar als altres grups de reconstrucció històrica, als promotors de les Jornades Romanes de Badalona, la Magna Celebratio Baetulonensis, i de Tarragona, la Tarraco Viva, per tal que sabessin de la nostra existència. També es van establir contactes amb el Museu de Badalona i amb la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC).
  Fruit d’aquests contactes, el MAC ens ha proposat començar a col·laborar amb ells. Tenen previst organitzar unes jornades al voltant de l’”Alimentació al Món Clàssic”. En una de les mostres, s’explicaria com eren els Conuiuium o banquets romans. És aquí on els experts conferenciants universitaris comptarien amb la nostra col·laboració per portar a terme una recreació històrica sobre com era un banquet i que els assistents puguin “veure”, “sentir” i “tocar” de lluny, però, com era un banquet.
  Les associacions o grups que tenen una àmplia experiència a Espanya i Europa en el món de la reconstrucció històrica estan constituïts per persones relacionades amb el món de la cultura i la ciència (historiadors, arqueòlegs, filòlegs, músics, metges, tecnòlegs, arquitectes, etc.), però també del món de l’esport, de la cuina, de la sabateria o del cuir i del ferro... Però a tots els uneix la mateixa passió: la divulgació del patrimoni cultural clàssic romà.
  Així tenen ascendències i tradicions de diferents orígens. Una varietat de registres per a un mateix camp: la reconstrucció fidedigna i rigorosa. O, el que és el mateix, una barreja intercultural sota una mateixa idea: reviure el món romà. D’aquesta manera sempre hi ha intercanvis d’idees, projectes, descobriments i avenços acadèmics i científics.
  Podem citar, entre d’altres Grups de Reconstrucció que ja porten anys de tasca:
  Thaleia
  (http://www.thaleia.es/) (Tarragona),
 • Associació Projecte Phoenix .Legio VII Gemina
 • ACTA Archeo (http://www.acta-archeo.com/html) (Arlés, França),
 • Ars Dimicandi (http://www.arsdimicandi.net/) (Bergamo, Itàlia),
Legio VIII Augusta (http://www.leg8.com/) (França),
KuanUm (http://kuanum.blogspot.com/ )(Barcelona)
Associació Cultural Hispània Romana: Legio VIIII Nona Hispana
(http://www.legioviiii.ief.st/)
 • Barcino Oriens, com esteu llegint, és un grup de nova creació que comença la seva trajectòria des de la base, sense cap experiència, però amb il·lusió i idees. Buscarem, però, la manera d’aprendre dels altres grups ja consolidats i de solvència coneguda, com els abans esmentats, per poder desenvolupar els objectius amb el màxim rigor dins de les nostres possibilitats. I seguint amb el fil del que ja hem comentat ratlles amunt, està obert a la participació de tots aquells que estimin la Cultura Clàssica Romana o vulguin amb la seva participació en el projecte, esmerçant-hi ganes i esforç, aprendre “de romans” tot gaudint i coneixent coses noves i diferents.
  Ara com ara, el grup el formem uns “romans de Barcino”:
  Alba Villegas, Anna Cutura Vallverdú, Beatriz Rey Martin, Belén Pousa Fernández, David Gonzalez Martinez, David Martrat Barnola, Diana Virgós Vivó, Jaume Marcè Sànchez, Javier Cisneros Ruiz, Jessica Guardia Farré, Jordi Garrido Ubeda, Jordi Ortiz De Antonio, Jordina Pérez Girgas, M. Eugenia Cicaré Alvarez, Mireia Navarro Arrieta, Myriam Rioja, Nerea Moreno Moya, Nina Sobrino Vigara, Paula Castellana Martí, Raul Franco Turon, Roger Martrat Barnola, Rosa Soler, Pili Redondo, Sílvia Mozo Gómez i Ricard Llop Altés, i altres incorporacions d'última hora.
 • I esperem ben aviat moltes altres incorporacions de nous alumnes, però també de professors, mestres i personal de l’Escola i la FCH que senti el repte de col·laborar en la divulgació històrica que el grup persegueix.
  Però tot costa molts diners...
  Hem començat des de zero, literalment. Com gairebé tots els grups que inicien el seu itinerari pel món antic, la bona voluntat, la il·lusió i les ganes de participar-hi fan que les primeres despeses econòmiques corrin a càrrec dels seus membres. Atesa aquesta situació, el nostre grup haurà de cercar suport econòmic, subvencions i patrocinadorsque permetin desenvolupar les tasques i els objectius proposats per a un futur immediat.
  Som una entitat sense ànim de lucre, i per aquest motiu també podem formar part de la FCH. Però hem de buscar generar ingressos econòmics per tal d'autofinançar-nos i així complementar les subvencions i ajudes que puguem rebre. Generalment, els grups de reconstrucció ja consolidats reben uns diners per la seva tasca que s’inverteix en el propi grup per ampliar material, renovar vestuaris, desplaçar-se, etc. Ara bé... els inicis no són pas fàcils i fins que un grup no es pot autofinançar necessita de moltes ajudes i d’un bon mecenatge per poder anar endavant.
  Des d’un altre punt de vista, cal fer esment del fet que molts dels membres del grup són alumnes de Batxillerat i, concretament, de la matèria de Llatí. Per poder fer que la seva participació en el Grup i la tasca acadèmica estiguessin ben encaixades hem vinculat els projectes de recreació històrica directament amb els continguts de la matèria de Llatí i Cultura Clàssica perquè així es converteixi en una forma diferent però plenament vàlida per consolidar tot allò que hem treballat a classe i ampliarem en el futur.
  Molts d’aquests alumnes també han enfocat el seu Treball de Recerca cap a temes “romans”, fet que suposa que la seva tasca de recerca va íntimament lligada a la recerca acadèmica que fem en el Grup. És així com dues vessants d’una mateixa tasca s’uneixen i es complementen.
  Això no significa que per pertànyer al grup s’hagi de cursar la matèria de Llatí o desenvolupar el Treball de Recerca al voltant de temes de Cultura Clàssica. Com abans hem comentat, un dels nostres objectius és donar cabuda a tots els interessats en el Món Clàssic Romà des de qualsevol perspectiva o punt de vista d’investigació: científic, tecnològic, esportiu, social, històric, polític, mèdic, artístic, teatral, literari, musical, antropològic, militar, biològic, químic... Però sempre amb rigor, serietat, fiabilitat i academicisme.
  Barcino Oriens, el primer Grup de Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana de Barcelona. Nascut de l’Escola i de la FCH. Col·laborador del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Té el suport d’altres grups consolidats com Thaleia i elProjecte Fènix de Tarragona o de l’ Associació Cultural Hispània Romana de Barcelona i de professors universitaris com el Dr. Fernando Quesada... Són aquests uns fets que ens animen a no defallir i encara que la tasca pot ser feixuga i fatigosa, com ens assenyala Magí Seritjol, de Tarraco Viva, val la pena per la recompensa que n’obtenim: la satisfacció de fer les coses ben fetes, de posar-hi il·lusió i esforç, i, evidentment, de donar a conèixer allò que a nosaltres ens atrau infinitament.
  Serveixin aquestes ratlles de presentació del nostre Grup Barcino Oriens a tota la comunitat educativa de la Fundació Cultural Hostafrancs i de l’Escola Joan Pelegrí.
  I serveixin també aquestes i les d’altres articles al voltant de la Cultura Clàssica, del Llatí i dels sopars o Conuiuiaque anualment anem celebrant, per conscienciar-nos que l’estudi del “Llatí” ha canviat molt quan el comparem amb el que molts de nosaltres vam patir o gaudir, tot depèn dels casos, ara ja fa molts anys. Com dèiem en un anterior article: el coneixement de la Cultura Clàssica no enterboleix les nostres ments i el Llatí no és una llengua ni tan morta ni tan difícil com alguns diuen...
  D’aquesta manera us convidem a tots aquells que pugueu estar-hi interessats a posar-vos en contacte amb Barcino Oriens per afegir-vos al “repte de la reconstrucció històrica”, una forma divertida i acadèmica de submergir-nos en la nostra història.
 • I recordeu que “Els Romans ‘estem de moda i som molt atractius’”.
  Ricard Llop

  Professor de Llatí i Cultura Clàssica de l’Escola Joan Pelegrí.
 • Director de Barcino Oriens Grup de Recreació i Reconstrucció Històrica Romana de la Fundació Cultural Hostafrancs.
  Membre de la Junta de l’Associació de Comerciants Creu Coberta.
  (Article publicat a la revista Calaix de Sastre de la Fundació Cultural Hostafrancs, nº 39 setembre'09)

5 comentaris:

 1. Estaria interesado en saber que significa el poder formar parte de un componente de las legiones,PARA RECERACION HISTORICA, por lo que ruego me faciliten informacion.
  j.M.Rodriguez

  ResponElimina
 2. Estaria interesado en saber que significa el poder formar parte de un componente de las legiones,PARA RECERACION HISTORICA, por lo que ruego me faciliten informacion.
  j.M.Rodriguez

  ResponElimina
 3. Hola J.M. Rodríguez. Poedes escribir un mail al director del grupo, Ricard Llop presentandote y solicitando entrevista a barcinooriens@barcinooriens.cat. Saludos.

  ResponElimina
 4. Hola, estoy haciendo el Trabajo de Recerca relacionado con la moda romana, la ropa, los peinados, maquillaje, etc. Me gustaría saber si harían alguna actividad, como ya han hecho alguna vez, sobre una recreación de esta cara de los romanos, y si la hacen, ¿cuándo y dónde?
  Ya que me sería de mucha ayuda poder verlos.

  Espero vuestra respuesta.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola,

   no hacemos ninguna recreación històrica hasta el curso que viene. Pero puedes escribir un mail al director del grupo, Ricard Llop presentándote y solicitando entrevista a barcinooriens@barcinooriens.cat y seguramente te hará alguna propuesta para ayudarte en tu trabajo.. Saludos.

   Elimina