5 de juny 2012

Per veure les fotos de la Pompa sacra et Sacrificium i de la nostra participació com a  Cohors I Barcinonensis en l'apartat de demostracions militars romanes a les Barcino·Colonia·Romae MMXII, consulteu la nostra pàgina a Facebook https://www.facebook.com/pages/Barcino-Oriens/200050120096536