31 de des. 2018

Felix sit annus novus
MMDCCLXXII
Ab Urbe Condita!
Bon Any Nou!
Happy New Year!
Feliz Año Nuevo!
Ein Gutes Neues Jahr!
Urte Berri On!
Felice Anno Nuovo!
Новым Годом!
Sretna Nova Godina!

Bonne Année!

  

21 de des. 2018


Barcino Oriens

Us Desitgem / We Wish You / Os Deseamos

Felix Solstitivm - Dies Natalis Solis Invicti

Io Saturnalia! Ave Sol Invictus!


Barcino

19 de des. 2018

Avançament del calendari
de Recreacions Històriques de l'antiga Roma
per a la temporada 2018-2019

Dominae et Ancillae
Ornatrices Barcinonenses
Lvdvs Gladiatorivs Imperialis Barcinonensis
Legio Secunda Traiana Fortis
Collegium Lictorum Barcinonum


#RecreacióHistòrica
#BarcinoOriens
#Barcino

18 de des. 2018

DOCERE ET DELECTARE
Viure-Sentir-Tocar

Màster Class de Recreació, Divulgació i Reconstrucció Històrica de l'antiga Roma per l’alumnat del Dr. Francesc X. Hernàndez Cardona del “Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia” de la Universitat de Barcelona a l'Escola Joan Pelegrí amb Barcino Oriens.

17 de des. 2018


Ante diem XVI kalendas ianuarias. Dies Lunae.
Io Saturnalia!


Saturnalia was an ancient Roman festival in honour of the god Saturn, held on 17 December of the Julian calendar and later expanded with festivities through to 23 December. The holiday was celebrated with a sacrifice at the Temple of Saturn, in the Roman Forum, and a public banquet, followed by private gift-giving, continual partying, and a carnival atmosphere.

Saturnalia era una antiga festa romana en honor del déu Saturn, celebrada el 17 de desembre del calendari julià i que posteriorment es va estendre amb celebracions fins al 23 de desembre. Les festes es celebraven amb un sacrifici al Temple de Saturn, al Fòrum Romà i un banquet públic, seguit de regals i continuava amb una festa amb ambient de carnestoltes.


Saturnalia - IoSaturnalia - Saturnales - Saturnals

4 de des. 2018


T’interessa la Recreació i Reconstrucció
Històrica de l’antiga Roma?

T’agrada la Música?
tens coneixements musicals?
Vols fer de Mvsicvs en un Convivium,
amenitzar un Lvdvs Gladiatorivs
o fer de Cornicen a la Legió Romana?


Contacta!
📨 barcinooriens@barcinooriens.cat

👉Recreant el Passat
👉Divulgant la Cultura Clàssica
👉Vivint la Història

Arqueologia Experimental
Recreació Històrica
Cultura Clàssica
Món Antic

Roma – Barcino – SPQR