14 de gen. 2019

QUID TU FACIS???
BARCINO ORIENS

Grup de Reconstrucció, Recreació i Divulgació Històrica Romana
Reconstruction, Receenactment and Outreach of the Ancient Rome Group


Divulgació Històrica Romana. Ofertem Xerrades, Cursets, Tallers, Recreacions Històriques a Universitats, Escoles, Museus, Jaciments Arqueològics, Associacions Culturals, Ajuntaments...

Outreach of the Ancient Rome. We offer Talks, Courses, Workshops, Historical Reenactments at the University, High Schools, Colleges, Museums, Archaeological Sites, Cultural Associations, Local Councils.

Vinculats a l'Escola Joan Pelegrí Linked to the Joan Pelegrí High School.

Contacte / Contact
📧 barcinooriens@barcinooriens.cat

9 de gen. 2019Olimpíada Jove
UAB - Barcelona
8 de febrer de 2019 de 9 a 14 h.
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB