16 de maig 2011

Díptic de presentació de "Barcino Oriens" Grup de Recreació i Reconstrucció Històrica Romana

Díptic de presentació de
"Barcino Oriens" 
Grup de Recreació i Reconstrucció Històrica RomanaRecreació i Reconstrucció Històrica Romana

“BARCINO ORIENS” és un nou Grup de Recreació, Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana que s’ha creat a l’Escola Joan Pelegrí i ha iniciat el seu viatge en el temps l’any 2009 per iniciativa d’aquells que estem vinculats directament a la matèria de Llatí i Cultura Clàssica del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.
En aquests moments formem part de les entitats que acull la Fundació Cultural Hostafrancs (FCH). El seu Patronat va considerar d’acceptar la nostra proposta d’adhesió atesa la significativa marca cultural que va valorar en el nostre projecte i, per aquest motiu,  de la mateixa manera que en l'Escola, confia en nosaltres per a la divulgació de la cultura i, en concret, de la nostra cultura romana com a fonament de la nostra civilització.
Els Grups i les Jornades de Recreació i Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana pretenen divulgar el coneixement de la història antiga romana fent que tothom pugui veure, sentir i tocar. “Veure” vol dir presentar activitats que ens acostin a la realitat del món antic romà. “Sentir” significa mostrar cada reconstrucció històrica de la manera més propera a l'interlocutor perquè desenvolupi l’empatia històrica a bastament. I “Tocar” és fer realitat els objectes, imatges, eines, vestits i realitats diverses de l’antiguitat per acostar-los a l’espectador. La Recreació i Reconstrucció Històrica té com a finalitat, doncs, vincular de forma directa, atractiva i emotiva la nostra realitat a la del nostres orígens.
Aquests Grups i les Jornades que s’organitzen al voltant de la seva tasca intenten aconseguir totes aquestes idees presentant el Món Clàssic Romà amb una perspectiva tant dinàmica com divertida i amb una forma didàctica i propera, amb l’objectiu de fer seva la màxima llatina del “Docere et delectare” (ensenyar i gaudir, ensenyar i fer que qui aprèn es diverteixi, s’ho passi bé, tant o més que aquell qui ensenya).Ara bé, això no “No és una festa de disfresses”.
Totes les activitats, totes les reconstruccions i posades en escena que s’organitzen, totes les peces i motius que es creen, es presenten amb fidelitat, rigor i, també, amb un bon nivell acadèmic especialitzat.
En aquest sentit, el nostre grup Barcino Oriens ha començat per recrear el vestuari, tant per a dones com per a homes, amb el qual es veuen representades les classes socials romanes de la Barcino de l’època de màxim esplendor de la ciutat. Com és evident el vestuari reflecteix la recerca que prèviament s’ha portat a terme per acostar-nos tant com sigui possible a la manera com anaven vestits els ciutadans romans en aquelles històriques dates.
Amb aquesta idea, Barcino Oriens es va presentar als altres grups de reconstrucció històrica, als promotors de les Jornades Romanes de Badalona, la Magna Celebratio Baetulonensis, i de Tarragona, la Tarraco Viva, per tal que sabessin de la nostra existència. També es van establir contactes amb el Museu de Badalona i amb la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC).

Fruit d’aquests contactes, el MAC ens va proposar començar a col·laborar amb ells en el Cicle de Conferències “Cicerone” que tractaven sobre l’”Alimentació al Món Clàssic”. En una de les ponències (el passat 8 d’abril de 2010, 19’00 h., al MAC), es va explicar com eren els Conuiuium o banquets romans. És aquí on els experts conferenciants universitaris vam comptar amb la nostra col·laboració per portar a terme una recreació històrica sobre com era un banquet i que els assistents puguin “veure”, “sentir” i “tocar” de lluny, però, com era un banquet. Aquest any 2011 el MAC compta amb nosaltres per a la Nit dels Museus (14 de maig) on tornarem a posar en escena la recreació del nostre Conuiuium tot emmarcant-lo en l’exposició sobre el vidre al llarg de la història que el Museu exhibeix.

I Barcino Oriens, com esteu llegint, és un grup de nova creació que comença la seva trajectòria des de la base, sense cap experiència, però amb il·lusió i idees. Buscarem, però, la manera d’aprendre dels altres grups ja consolidats i de solvència coneguda, com els abans esmentats, per poder desenvolupar els objectius amb el màxim rigor dins de les nostres possibilitats. El grup està obert a la participació de tots aquells que estimin la Cultura Clàssica Romana o vulguin amb la seva participació en el projecte, esmerçant-hi ganes i esforç, aprendre “de romans” tot gaudint i coneixent coses noves i diferents.

Ara com ara, el grup el formem 30 “romans de Barcino”. I esperem ben aviat moltes altres incorporacions de nous alumnes, però també de professors, mestres i personal de l’Escola i la FCH que senti el repte de col·laborar en la divulgació històrica que el grup persegueix.

Però tot costa molts diners... Hem començat des de zero, literalment. Com gairebé tots els grups que inicien el seu itinerari pel món antic, la bona voluntat, la il·lusió i les ganes de participar-hi fan que les primeres despeses econòmiques corrin a càrrec dels seus membres. Atesa aquesta situació, el nostre grup haurà de cercar suport econòmic, subvencions i patrocinadors que permetin desenvolupar les tasques i els objectius proposats per a un futur immediat.

Des d’un altre punt de vista, cal fer esment del fet que molts dels membres del grup són alumnes de Batxillerat i, concretament, de la matèria de Llatí. Per poder fer que la seva participació en el Grup i la tasca acadèmica estiguessin ben encaixades hem vinculat els projectes de recreació històrica directament amb els continguts de la matèria de Llatí i Cultura Clàssica perquè així es converteixi en una forma diferent però plenament vàlida per consolidar tot allò que hem treballat a classe i ampliarem en el futur.

Això no significa que per pertànyer al grup s’hagi de cursar la matèria de Llatí o desenvolupar el Treball de Recerca al voltant de temes de Cultura Clàssica. Com abans hem comentat, un dels nostres objectius és donar cabuda a tots els interessats en el Món Clàssic Romà des de qualsevol perspectiva o punt de vista d’investigació: científic, tecnològic, esportiu, social, històric, polític, mèdic, artístic, teatral, literari, musical, antropològic, militar, biològic, químic... Però sempre amb rigor, serietat, fiabilitat i academicisme.

Barcino Oriens és el primer Grup de Recreació, Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana de Barcelona. Nascut de l’Escola Joan Pelegrí  i de la FCH. Col·laborador del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Té el suport d’altres grups consolidats com Thaleia i el Projecte Fènix de Tarragona o de l’ Associació Cultural Hispània Romana de Barcelona i de professors universitaris com el Dr. Fernando Quesada, o del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya... Són aquests uns fets que ens animen a no defallir i encara que la tasca pot ser feixuga i fatigosa, com ens assenyala Magí Seritjol, de Tarraco Viva, val la pena per la recompensa que n’obtenim: la satisfacció de fer les coses ben fetes, de posar-hi il·lusió i esforç, i, evidentment, de donar a conèixer allò que a nosaltres ens atrau infinitament.

Tot plegat ha impulsat Barcino Oriens a engegar un nou projecte: les primeres jornades romanes de Barcelona que s’anomenen Barcino·Colonia·Romae i que s’han celebrat del 14 al 19 de juny de 2011 a Hostafrancs amb el ple reconeixement de tots els implicats i assistents.

D’aquesta manera us convidem a tots aquells que pugueu estar-hi interessats a posar-vos en contacte amb Barcino Oriens per afegir-vos al “repte de la recreació i reconstrucció històrica”, una forma divertida i acadèmica de submergir-nos en la nostra història.

Barcino Oriens  
barcinooriens@barcinooriens.cat
barcinocoloniaromae.barcinooriens.cat
Ricard Llop Altés
Director de Barcino Oriens Grup de Recreació i Reconstrucció Històrica Romana de la Fundació Cultural Hostafrancs.
Professor de Llatí i Cultura Clàssica de l’Escola Joan Pelegrí.
Membre de la Junta de l’Associació de Comerciants Creu Coberta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada