22 de març 2018

Grup de Reconstrucció, Recreació i Divulgació
Històrica Romana
Reconstruction, Receenactment and Outreach
of the Ancient Rome Group

Ofertem Xerrades, Cursets, Tallers, Recreacions Històriques a Universitat, Escoles, Museus, Associacions Culturals, Ajuntaments. Vinculats a l'Escola Joan Pelegrí

We offer Talks, Courses, Workshops, Historical Reenactments at the University, High Schools, Colleges, Museums, Cultural Associations, Local Councils. Linked to the Joan Pelegrí High School.

Contact: 📩barcinooriens@barcinooriens.cat

Barcino - Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada