4 d’abr. 2018FESTIVAL ROMÀ
ROMAN FESTIVAL
XIV MAGNA CELEBRATIOCAT
Un any més arriba la Magna, una cita imprescindible per a tots els aficionats a l'època romana. El darrer cap de setmana d'abril tindreu una nova oportunitat per deixar-vos sorprendre amb les reconstruccions històriques que ompliran els voltants del Museu i que us traslladaran a la Badalona de fa més de dos mil anys.
Descobrireu els oficis, els costums i els rituals de la vida quotidiana a l'antiga ciutat de Baetulo, mentre els més petits gaudeixen d'una passejada amb la biga tirada per dos cavalls i dels diversos tallers.
El tema de la XIV edició del festival serà el poder a la ciutat, per tal de commemorar el pacte d'hospitalitat recollit a la Tabula hospitalis, l'any 98 dC, una de les peces més destacades de la col·lecció arqueològica del Museu de Badalona. Entre les activitats més rellevants cal citar que el Grup de Reconstrucció Històrica de Badalona ens oferirà un espectacle on veurem com exercia el poder una de les famílies més importants de la ciutat i de la Tarraconense, la dels Licini.
El Grup de Reconstrucció, Recreació i Divulgació Històrica Romana Barcino Oriens oferirem tallers de Tonstrina et Unguentaria amb les nostres Ornatrices Barcinonenses (Ars Ornatrix - Ars Ornandi), explicarem la importància de l'Agrimensura (Ars Ingenivs) en la construcció de vies, aqüeductes, ciutats…, i al Castra de la Legio II Traiana Fortis podreu conèixer com era la vida quotidiana a un Contubernium de la legió romana, descobrir la Panòplia dels legionaris i les ordres de combat (Ars Militaria).
ENG
Magna Celebratio comes to Badalona again, an essential event for all the fans of the Roman era. The last weekend of April you will have a new opportunity to surprise yourselves by the historical reconstructions that will fill the surroundings of the Museum and that will take you to Badalona more than two thousand years ago.
You will discover the trades, customs and rituals of everyday life in the ancient city of Baetulo, while the children enjoy a walk with the roman chariot pulled by two horses and the various workshops.
The theme of the XIV edition of the festival will be the power of the city, in order to commemorate the hospitality pact collected in the Tabula hospitalis, in AD 98, one of the most important pieces of the Museum's archaeological collection. Among the most relevant activities it is worth mentioning that the Group of Historical Reconstruction of Badalona will offer us a show where we will see how the power was exercised by one of the most important families in the city and the Tarraconense, the Licini's.
The Group of Reconstruction, Reenactment and Outreach of the Ancient Rome Barcino Oriens will offer workshops of Tonstrina et Unguentaria with our Ornatrices Barcinonenses (Ars Ornatrix - Ars Ornandi), we will explain the importance of Surveying (Ars Ingenivs) in the construction of roads, aqueducts, cities... and in the Castra of Legio II Traiana Fortis you can learn about the daily life in the Contubernium of the roman legion, discover the Panoply of the legionaries and the combat orders (Ars Militaria).

Del 26 al 29 d'abril al Museu de Badadona
From April 26 to 29 at the Badalona Museum
Plaça de l'Assemblea de Catalunya, 1
08911 Badalona (Baetulo)
  ➜ MAPA/MAP

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada