8 d’abr. 2018

Grup de Reconstrucció, Recreació i Divulgació
Històrica Romana
Reconstruction, Receenactment and Outreach
of the Ancient Rome Group



Divulgació Històrica Romana. Ofertem Xerrades, Cursets, Tallers, Recreacions Històriques a Universitats, Escoles, Museus, Jaciments Arqueològics, Associacions Culturals, Ajuntaments...
Vinculats a l'Escola Joan Pelegrí


Outreach of the Ancient Rome. We offer Talks, Courses, Workshops, Historical Reenactments at the University, High Schools, Colleges, Museums, Archaeological Sites, Cultural Associations, Local Councils.

Linked to the Joan Pelegrí High School.



Contacte / Contact

📧 barcinooriens@barcinooriens.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada